PK x TumoStudios

“ENJOY THE MEAL”

at

TUMO Studios

(EREVAN, ARMENIA, 2019)

GASTRONOMY / TRADITION / INNOVATIONS

Two weeks workshop about thinking, sketching, designing and making ideas in clay for local food.

Any dictionary tells us that tradition is the sum of the rules, uses and innovations collected during the life of the human being, which is transmitted from generation to generation. In tradition there are rules that expire and others that are born. The tradition is alive when its contribution is renewed endlessly. To repeat a past moment of tradition is not to act according to it. The tradition is made daily. “

From “Artist and Designer” 1971

By Bruno Munari

Էմմա / Emma

Խաշի ափսե / Plate for Khash


Սոֆի / Sofie

Ափսե Գառնի յարախի համար / Plate for Garni yarakh


Անի / Ani

Ափսե Անալիի համար / Plate for Anali dessert with peach


Ինա / Ina

Իշխան ձկան ափսե / Plate for Ishkhan fish


Սոնա / Sona

Փախլավայի ափսե / Plate for Pakhlava


Աննա / Anna

Ափսե դոլմայի համար / Plate for dolmaԿարինե / Karine

Գաթայի ափսե / Plate for gata


Արփի / Arpi

Ղափամա / Ghapama dish with pumpkin


Վարդեր / Varder

Աղցանի տարրաներ / Plates for salads

@